Kaupan ehdot

Osapuolet
Kauppias

Patruunan Juhla & Majoitus Oy
Kurpantie 41
32210 Loimaa
040 – 584 3971
info@patruunan.fi
3295361-5

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja (patruunan.fipatruunan.johku.com) internet-palveluissa.

Tilaaminen


Yleiset ehdot

Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
Myymme tuotteita vain 25 vuotta täyttäneille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan varattaviin palveluihin.

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.
 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

  Avainten luovutus
 • Asiakkaalle lähetetään varauspäivän aamuna tekstiviestillä sähkölukon avainkoodi. Lisäksi kauppiaan edustaja on toisinaan myös itse paikalla varauksen alkaessa.

  Peruutukset ja muutokset
 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kauppias on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, varausmaksua ei palauteta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% varauksen hinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään koko varauksen hinta.
 • Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen info@patruunan.fi

  Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus
 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kauppias irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.


Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Kohteen käyttäjien määrä on rajattu paloturvallisuussäädösten mukaan 50 henkeen. Asiakas vastaa itse paloturvallisuusmääräysten noudattamisesta sekä niiden mahdollisista laiminlyönneistä. Myös ulkotulien ym. vastaavien tarvikkeiden kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Suurikokoisten jalustallisten ulkotulien ja jätkänkynttilöiden polttaminen on kiellettyä.
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä vuokra-aikana ja sen päätyttyä. Jätteet on kuljetettava niille varattuihin jäteastioihin.
 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä ellei loppusiivousta ole tilattu erikseen.
 • Asiakkaan vastuulla on tyhjien pullojen, irtoroskien sekä muiden mahdollisten itse tuotujen tavaroiden poistaminen tiloista. Ulkoalueilta on siivottava mahdolliset ulkotulet ym. itse tuodut tarvikkeet (koskee myös erikseen tilatun loppusiivouksen sisältäviä varauksia).
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa Kauppias kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti kuitenkin vähintään 200 euroa.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja kohteessa.
 • Kohteen yläkerta ei ole käytössä.

  Vahinkojen korvaukset
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Kauppiaalle aiheuttamistaan vaurioista  ja  kaluston  rikkoutumisista viipymättä.  Käyttäjä   vastaa   kaluston   rikkoutumisesta, ylimääräisistä  siivouskustannuksista  sekä  muista  aiheutetuista  vaurioista. Kaluston  rikkoutuessa  Kauppias  laskuttaa  uutta  vastaavan  kaluston hinnan
 • Uima-altaan sotkemisesta/veden vaihdosta korvaus on 1500 €
 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

  Valitukset
 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja kauppias eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot


Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Maksuehdot

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

Maksaminen laskulla

 • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
 • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.
 • Mikäli tilauksen yhteydessä maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.